Beweegvriendelijke omgeving levert belangrijke bijdrage aan de gezonde stad

Groningen ‘gezondste’ stad van Nederland, Rotterdam onderaan lijst.

Beweegvriendelijke omgeving levert belangrijke bijdrage aan de gezonde stad

Uit de Gezonde Stad index van Arcadis blijkt dat de grootste steden steeds gezonder worden. Dat is goed nieuws!

Ondanks dat er steeds meer aandacht is voor een omgeving waarin je kunt spelen, sporten en bewegen, valt er nog veel te winnen.

Speelplekken, goede sportvoorzieningen, een openbare ruimte met ruimte om te sporten en bewegen en veel groen dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Maar een omgeving waarin iedereen wordt gestimuleerd om de fiets te pakken in plaats van de auto, of toch dat ommetje te gaan lopen, vergt meer. Er moet ook ingezet wordt op de organisatie van sportieve activiteiten en het onderhoud van de voorzieningen.

Met de Provinciale Statenverkiezing in aantocht en de groeiende aandacht voor de gezonde leefomgeving, liggen er kansen voor provincies en gemeenten om dit op korte termijn aan te pakken. Zowel met stedenbouwkundigen en planologen, als met buurtsportcoaches en de zorg. Inzetten op een beweegvriendelijke omgeving en activiteiten die meer mensen in beweging brengen, dragen bij aan gezonde en vitale inwoners.

Met alle woningen die gebouwd moeten worden, de klimaatmaatregelen die genomen moeten worden en lessen die we geleerd hebben uit de coronapandemie moet hier aandacht voor blijven, willen we het prettig leefbaar houden in Nederland voor iedereen.

Bron: Beweegvriendelijke Omgeving bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Dit artikel is een ingezonden bericht.​ De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van Zorg in je Regio.