Zorg in de Regio Flevoland

In Flevoland is er een uitgebreid gezondheidszorgsysteem dat zowel basisgezondheidszorg als gespecialiseerde medische diensten biedt.

Als je zorg nodig hebt in Flevoland, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om de juiste zorg te ontvangen.

Bepaal welk type zorg je nodig hebt: Denk na over het soort zorg dat je nodig hebt, of het nu gaat om medische zorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, ouderenzorg of andere specifieke behoeften. Dit zal je helpen bij het vinden van de juiste zorgverlener of instelling.

Welke zorgvraag je ook hebt, in Flevoland zijn er veel instanties die je kunnen helpen.

Gezondheidszorg in Flevoland
Mantelzorg in Flevoland
Zorginstanties in Flevoland
Evenementen voor je gezondheid
Wonen met begeleiding en verzorging
Werken en leren in de zorg

Gezondheidszorg in Flevoland

Zorg in de regio Flevoland wordt georganiseerd en verstrekt door verschillende zorginstellingen en zorgverleners. Hieronder volgt een algemeen overzicht van de zorg in deze regio:

 • Ziekenhuizen: In Flevoland zijn er meerdere ziekenhuizen die medische zorg aanbieden, waaronder het Flevoziekenhuis in Almere en het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord. Deze ziekenhuizen bieden een breed scala aan medische specialismen, spoedeisende hulp, diagnostische onderzoeken en operatieve ingrepen.
 • Huisartsenzorg: Huisartsenpraktijken zijn verspreid over de regio Flevoland en bieden eerstelijnsgezondheidszorg aan de inwoners. De huisartsen zijn het eerste aanspreekpunt voor medische klachten en verwijzen indien nodig door naar specialisten of ziekenhuizen.
 • Geestelijke gezondheidszorg: Er zijn verschillende instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Flevoland. Deze instellingen bieden behandeling en begeleiding bij psychische problemen en stoornissen. Voorbeelden van GGZ-instellingen zijn GGZ Centraal en i-psy.
 • Thuiszorg: Thuiszorgorganisaties bieden ondersteuning en verpleging aan mensen die thuis zorg nodig hebben, zoals ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking. Deze organisaties leveren bijvoorbeeld hulp bij persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en verpleegkundige zorg.
 • Verpleeghuizen en verzorgingshuizen: In Flevoland zijn er verschillende verpleeghuizen en verzorgingshuizen waar ouderen en mensen met een zorgbehoefte kunnen wonen. Deze instellingen bieden verzorging, verpleging en begeleiding aan de bewoners.
 • Jeugdzorg: Voor kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften is er jeugdzorg beschikbaar in de regio. Dit omvat onder andere jeugdhulp, jeugdpsychiatrie en begeleiding voor gezinnen.

Het zorglandschap kan echter veranderen, en er kunnen nieuwe zorgvoorzieningen of wijzigingen in bestaande zorginstellingen plaatsvinden. Het is daarom altijd raadzaam om actuele informatie in te winnen bij de lokale zorgautoriteiten of zorgverzekeraars voor specifieke en gedetailleerde informatie over de zorg in de regio Flevoland.

Mantelzorg in Flevoland

Mantelzorg speelt een belangrijke rol in Flevoland, net zoals in andere regio’s in Nederland. bij het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met een zorgbehoefte.  Er zijn verschillende organisaties in Flevoland die specifieke ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Deze organisaties begrijpen de uitdagingen en behoeften van mantelzorgers en bieden informatie, advies, trainingen, emotionele ondersteuning en praktische hulp. Voorbeelden van organisaties in Flevoland zijn de Mantelzorgcentrales.

Verschillende gemeenten in Flevoland hebben een mantelzorgwaardering ingesteld. Dit is een blijk van waardering voor mantelzorgers en kan verschillende vormen aannemen, zoals een financiële vergoeding, een cadeaubon of andere lokale regelingen. De exacte voorwaarden en regelingen kunnen per gemeente verschillen, dus het is raadzaam om contact op te nemen met de gemeente waarin je woont. Mantelzorgers werken vaak samen met zorgprofessionals, zoals huisartsen, thuiszorgorganisaties en andere zorgverleners. Het is belangrijk om open communicatie te hebben en samen te werken met deze professionals om de beste zorg voor de zorgbehoevende persoon te waarborgen.

Verschillende instanties bieden informatie en advies over mantelzorg in Flevoland. Dit omvat informatie over wet- en regelgeving, financiële ondersteuning, respijtzorg (tijdelijke vervanging van de mantelzorger) en andere relevante onderwerpen. Het Mantelzorgcentrum is een bron van informatie en ondersteuning voor mantelzorgers in Flevoland. Er zijn ook mogelijkheden voor mantelzorgers in Flevoland om ervaringen uit te wisselen en steun te vinden bij andere mantelzorgers. Dit kan plaatsvinden in de vorm van bijeenkomsten, lotgenotengroepen of online fora.

Als mantelzorger in Flevoland kun je contact opnemen met lokale mantelzorgorganisaties of het Mantelzorgcentrum om informatie en ondersteuning te krijgen.

Zorginstanties in Flevoland

In Flevoland zijn er verschillende zorginstanties die een breed scala aan zorg- en welzijnsdiensten aanbieden. Hier zijn enkele belangrijke zorginstanties in Flevoland:

 • Het Flevoziekenhuis in Almere is een groot regionaal ziekenhuis met verschillende medische specialismen, spoedeisende hulp en diagnostische faciliteiten.
 • Het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord biedt ziekenhuiszorg aan de inwoners van Noordoostpolder en Urk, met onder andere poliklinieken, operatiekamers en verpleegafdelingen.
 • GGZ Centraal is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en biedt behandeling en begeleiding bij psychische problemen en stoornissen. Ze hebben verschillende locaties en behandelprogramma’s in Flevoland.
 • i-psy is een GGZ-instelling die gespecialiseerd is in interculturele psychiatrie. Ze bieden diagnostiek en behandeling aan mensen met diverse culturele achtergronden en taalvaardigheden.
 • Verschillende thuiszorgorganisaties zijn actief in Flevoland, waaronder Zorggroep Almere, Coloriet (actief in Dronten, Lelystad en Zeewolde) en Icare (actief in diverse gemeenten in Flevoland). Deze organisaties bieden thuiszorgdiensten, zoals persoonlijke verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp.
 • In Flevoland zijn er diverse verpleeghuizen en verzorgingshuizen waar ouderen en mensen met een zorgbehoefte kunnen wonen. Enkele voorbeelden zijn Woonzorg Flevoland, Coloriet (met verschillende locaties) en Zorggroep Almere.
 • De GGD Flevoland is verantwoordelijk voor de publieke gezondheid in de regio. Ze bieden onder andere jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, reizigersvaccinaties en gezondheidsvoorlichting.
 • Het Helen Dowling Huis in Almere biedt palliatieve zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste fase van hun leven.

Voor specifieke informatie over zorginstanties en diensten in jouw omgeving is het raadzaam om contact op te nemen met de lokale zorgautoriteiten, huisartsenpraktijken of zorgverzekeraars.

Evenementen voor je gezondheid

In de provincie worden verschillende gezonde evenementen georganiseerd die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde levensstijl en het stimuleren van lichamelijke activiteit. Wat kun je zoal doen in Flevoland? Er zijn tal van evenementen in Flevoland.

Flevoland organiseert regelmatig hardloop- en wandelevenementen, zoals de Almere City Run, de Meerpaalloop in Dronten, en de Tulpenloop in Zeewolde. Deze evenementen bieden de mogelijkheid om actief te zijn en tegelijkertijd te genieten van de prachtige omgeving. Flevoland heeft uitgestrekte fietspaden en prachtige landschappen, waardoor het een populaire bestemming is voor fietsliefhebbers. Je kunt op zoek gaan naar fiets- en wielerevenementen, zoals toertochten of wedstrijden, die worden georganiseerd in de regio.

In Flevoland zijn diverse natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen en de bossen van Zeewolde. Je kunt op zoek gaan naar georganiseerde natuurwandelingen en excursies waarbij je kunt genieten van de natuurlijke omgeving en tegelijkertijd actief bezig kunt zijn. Bovendien telt de provincie tal van golfbanen om lekker fit te blijven.

Er kunnen Gezondheidsbeurzen en workshops plaatsvinden waar je informatie kunt krijgen over een gezonde levensstijl, gezonde voeding, mentale gezondheid en andere aspecten van welzijn. Deze evenementen bieden vaak ook de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten en demonstraties. Yoga- en meditatie-evenementen worden steeds populairder en kunnen worden georganiseerd in Flevoland. Deze evenementen bieden een ontspannen omgeving om te werken aan je fysieke en mentale gezondheid.

Sporten is gezond! Houd altijd de lokale nieuwswebsites, kranten en tijdschriften in de regio Flevoland in de gaten. Ze kunnen aankondigingen en informatie publiceren over gezondheidsevenementen in de omgeving.

Wonen met begeleiding en verzorging

Als je op zoek bent naar informatie over begeleid wonen in Flevoland, zijn er verschillende organisaties en instanties die zich bezighouden met het bieden van begeleiding en ondersteuning aan mensen die zelfstandig willen wonen, maar daarbij extra hulp nodig hebben. Begeleid wonen is bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld psychische problemen, een verstandelijke beperking of andere ondersteuningsbehoeften.

Neem contact op met de gemeente waarin je wilt wonen in Flevoland. Gemeenten hebben vaak een afdeling voor Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) die verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie en het regelen van begeleid wonen. Verschillende zorginstellingen in Flevoland bieden begeleid wonen aan. Deze instellingen hebben vaak gespecialiseerde programma’s en faciliteiten voor verschillende doelgroepen. Neem contact op met zorginstellingen in de regio om te informeren naar de mogelijkheden voor begeleid wonen.

Er zijn verschillende zorgaanbieders en zorgorganisaties actief in Flevoland die begeleid wonen faciliteren. Zij kunnen je voorzien van informatie over de beschikbare locaties, voorzieningen en de begeleiding die zij bieden. Regionale zorgbemiddelingsorganisaties: In Flevoland kunnen er regionale zorgbemiddelingsorganisaties actief zijn die kunnen helpen bij het vinden van geschikte begeleid wonen opties. Zij kunnen je adviseren en ondersteunen bij het vinden van een passende woonplek en begeleiding.

Zorgcoöperaties zijn lokale samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders en/of zorgvragers. Ze kunnen zich bezighouden met het organiseren van begeleid wonen initiatieven en het bieden van ondersteuning aan mensen die zelfstandig willen wonen.

Het is belangrijk om contact op te nemen met de betreffende instanties en organisaties voor gedetailleerde informatie over de mogelijkheden, criteria, kosten en beschikbaarheid van begeleid wonen in Flevoland. Zij kunnen je verder helpen bij het vinden van een passende woonsituatie met de benodigde begeleiding en ondersteuning.

Werken en leren in de zorg

Als je geïnteresseerd bent in werken en leren in de zorg in Flevoland, zijn er verschillende mogelijkheden beschikbaar. De zorgsector biedt diverse carrièremogelijkheden en opleidingstrajecten.

Er zijn verschillende opleidingsinstituten en scholen in Flevoland die zorg gerelateerde opleidingen aanbieden. Denk aan opleidingen tot verpleegkundige, verzorgende, doktersassistent, fysiotherapeut, apothekersassistent, en andere zorgberoepen. Je kunt contact opnemen met ROC’s (Regionale Opleidingscentra) en hogescholen in Flevoland voor meer informatie over beschikbare opleidingen en de toelatingseisen.

Neem ook contact op met zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken in Flevoland. Ze kunnen informatie verstrekken over mogelijke vacatures, stageplaatsen en leerwerktrajecten. Sommige zorginstellingen hebben interne opleidingsprogramma’s of samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen.

Raadpleeg online vacaturesites die gespecialiseerd zijn in zorgvacatures. Deze sites kunnen vacatures in de zorgsector in Flevoland weergeven en je kunt specifiek zoeken naar leerwerktrajecten of opleidingsplaatsen. In Flevoland kunnen er regionale samenwerkingsverbanden of zorgnetwerken zijn die zich richten op het bevorderen van werkgelegenheid en leren in de zorgsector. Deze organisaties kunnen informatie verstrekken over beschikbare leerwerktrajecten, subsidieprogramma’s en ondersteuningsmogelijkheden.

Er zijn opleidingsfondsen en subsidieprogramma’s beschikbaar die financiële ondersteuning bieden aan zorginstellingen en individuen die een zorgopleiding volgen. Deze fondsen kunnen informatie verstrekken over beschikbare opleidingsplaatsen, beurzen en studiefinanciering.

Het is raadzaam om contact op te nemen met meerdere bronnen, zoals onderwijsinstellingen, zorginstellingen, regionale samenwerkingsverbanden en zorgopleidingsfondsen, om een breed scala aan mogelijkheden te verkennen. Daarnaast is het belangrijk om de vereisten, deadlines en toelatingsprocedures voor opleidingen en leerwerktrajecten zorgvuldig te volgen.

Let op: De hierboven genoemde informatie is gebaseerd op algemene richtlijnen en het is raadzaam om specifieke informatie te verkrijgen bij zorginstellingen en hun websites.

Bedrijven in Flevoland

Drenthe Flevoland Fryslân Gelderland Groningen Limburg North Brabant NorthHolland Overijssel SouthHolland Utrecht Zeeland

Zorgnieuws

Bijna 40% Nederlanders vreest diefstal op vakantie

Bijna 40% Nederlanders vreest diefstal op vakantie

Juli 2024 Uit recent onderzoek van Overstappen.nl blijkt dat Nederlanders zich vooral zorgen maken over de diefstal van waardevolle spullen tijdens reizen naar het buitenland. 39,6% van de respondenten vreest dat hun telefoon of portemonnee gestolen wordt, terwijl...

Nieuwe Wet seksuele misdrijven van kracht

Nieuwe Wet seksuele misdrijven van kracht

Juli 2024 Vanaf 1 juli geldt de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Hiermee zijn slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk beter beschermd. Om mensen te informeren over de wet en het belang van wederzijdse instemming voor én...

1 op de 4 jongeren maakt misdrijf of verkeersongeval mee

1 op de 4 jongeren maakt misdrijf of verkeersongeval mee

Jongeren maken vaak een heftige gebeurtenis zoals uitgaansgeweld, online fraude of een aanranding mee. Uit een recent onderzoek blijkt dat 1 op de 4 jongeren een heftige gebeurtenis heeft meegemaakt. Het gaat in totaal om ongeveer 450.000 jongeren. Verkeersongevallen,...

Goede doelen in Nederland

Goede doelen in Nederland

Goede doelen in Nederland: Maak ook het verschil! Goede doelen spelen een cruciale rol in het verbeteren van het leven van mensen, het beschermen van onze planeet en het bevorderen van welzijn en gelijkheid. Nederland kent een rijke traditie van filantropie en...

Eén op de zes kinderen met autisme gaat niet naar school

Eén op de zes kinderen met autisme gaat niet naar school

Mei 2024 Van de kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar met autisme gaat 16% niet naar school. Dit blijkt uit een enquête onder de ruim 15.000 leden van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Er is snel actie nodig om het aantal thuiszitters met autisme te...

Startup LentiCure moet levensreddende gentherapie betaalbaar maken

Startup LentiCure moet levensreddende gentherapie betaalbaar maken

Mei 2024 Het Erasmus MC, LentiCure en het Prinses Beatrix Spierfonds gaan een bijzondere samenwerking aan met als belangrijkste doel; het op de markt brengen van een vooruitstrevende en levensreddende gentherapie voor de ziekte van Pompe voor een maatschappelijk...