Stichting Transport4Transport

Fietsambulances redden levens in Afrika!

Stichting Transport4Transport

Transport4Transport is een Nederlandse stichting die zich richt op het verbeteren van transport in Afrika. Het hoofddoel is om het vervoer naar klinieken en ziekenhuizen in Afrika te verbeteren. Het streven is om per drie dorpen één fietsambulance te realiseren.

Help mee om fietsambulances mogelijk te maken via een (eenmalige) donatie.

Hoe het begon

Het begon met een idee idee om een stichting op te richten om kleinschalig ondernemerschap in de transport en kleinschalige transportprojecten te stimuleren. Het idee is voortgevloeid uit een reis van bestuurslid Bé van der Weide met een aantal andere Drentse ondernemers en studenten naar Malawi in 2005. De groep besloot verschillende ideeën voor projecten te ontwikkelen en te beoordelen. Het idee om iets op poten te zetten op het gebied van transport en ondernemerschap in de transport viel buiten de uiteindelijke keuzes. Het plan bleef echter leven en werd na de reis verder uitgewerkt. Met als resultaat de oprichting van de Stichting Transport4transport in 2008.

Transport voor ontwikkeling Transport, het vervoer van goederen en mensen, is een wezenlijk onderdeel van het economisch systeem van een dorp, regio of land. Zeker wanneer de economie zich verder moet ontwikkelen om mensen een betere levensstandaard te bezorgen. En dat kan in veel echte ontwikkelingslanden vaak al met heel eenvoudige middelen.
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van fietskarren voor goederenvervoer. Je kunt in een keer vijf tot tien keer zoveel goederen meenemen dan achter op een fiets. En het gaat vaak sneller. Een fietskar is ook een enorme verbetering in het personenvervoer.

Doneer direct

Contact Stichting Transport4Transport

Planetenlaan 87
9405 PB ASSEN

Bezoek de website

……………………………………………………………………………………………………………………….