Samen Zorgen voor Elkaar

Samen Zorgen voor Elkaar verbindt mensen door zorg op maat!

Samen Zorgen voor Elkaar is een thuiszorginstelling in de regio Noordenveld en Westerkwartier.

Zij verleent sinds een aantal jaren zorg op maat oplossingen van hoogwaardige kwaliteit voor inwoners van deze regio, die in eigen beheer hun thuiszorg willen organiseren.

En die daarbij graag de hulp willen inschakelen van een regionale, professionele-, cliëntgerichte organisatie, zoals Samen Zorgen voor Elkaar, om de zorgbehoefte te organiseren en te faciliteren, zonder daarbij de eigen regie te verliezen!

Diensten Samen Zorgen voor Elkaar

De diensten betreffen onder meer huishoudelijke hulp in en om huis, persoonlijke begeleiding en persoonlijke verzorging.

Voor huishoudelijke hulp en/of begeleiding kan mogelijk een indicatie worden verkregen van uw gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO). Voor thuiszorg voor mensen met een chronische aandoening kan een indicatie worden verkregen vanuit de Wet Langdurige Zorg ( WLZ).

Bij het in eigen beheer organiseren van de ondersteuning thuis past het instrument van een persoonsgebonden budget (pgb). De vastgestelde zorgindicatie bepaalt de hoogte van dit pgb.

Vanuit de WLZ ( langdurige zorg) is het ook mogelijk om te kiezen voor een modulair pakket, waarbij de wijkverpleegkundige hulp wordt verzorgd door een daartoe gespecialiseerde thuiszorgorganisatie. En de persoonlijke verzorging, de persoonlijke begeleiding en/of de huishoudelijke hulp via een pgb budget door Samen Zorgen voor Elkaar.

In de praktijk blijkt dat Samen Zorgen voor Elkaar vaak aanvullend (complementair) is aan de wijkverpleegkundige zorg. Hierbij betekent ze veel voor het ontlasten van de mantelzorger(s). Ze neemt een deel van hun zorgtaken over, waardoor deze in staat zijn om op adem te komen!

Samenvattend: Samen Zorgen voor Elkaar kan zorg op maat leveren door haar uitgebreide pakket aan diensten en door veel persoonlijke aandacht te geven aan de cliënten en de mantelzorger(s) met een klein, vast, vertrouwd team van hulpen en verzorgenden uit de eigen regio die bij ze passen.

En ze is in staat door haar kleinschaligheid en laagdrempeligheid de uurtarieven laag te houden. En daardoor meer diensten te verrichten met hetzelfde beschikbare budget!

Samen Zorgen voor Elkaar is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 0594-870237 of via de email op info@szve.nl.

Meer informatie is te vinden op haar website www.szve.nl

Dit artikel is een ingezonden bericht. De inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van Zorg in je Regio.